Inscrición

Para a asistencia ao comedor será requisito indispensable ter cuberta a folla de inscrición do neno/a asinada, conforme a que os pais aceptarán todas as normas.

No comedor haberá catro modalidades:

  • Bolseiros
  • Fixos. Todos os días da semana.
  • Fixos – discontinuos. Os que quedan dous ou tres días fixos á semana, por exemplo, luns e venres.
  • Esporádicos. Non hai días fixos de asistencia ao comedor e quedan segundo necesidade.

Calquera cambio de modalidade debe ser comunicado ao encargado do comedor ( 620593445) o antes posible.

Anuncios