LOPD

De conformidade coa Ley Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), os datos subministrados quedarán incorporados nun ficheiro inscrito pola Asociación de Pais e Nais de Alumnos (ANPA) no Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, que será procesado exclusivamente para a xestión das actividades propias da asociación. Os datos de carácter persoal serán tratados co grao de protección axeitado, tomándose as medidas de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado por parte de terceiros que poidan empregalo para finalidades distintas para as que foron solicitados ao usuario.

Finalmente o usuario poderá exercer o seu dereito de oposición, acceso, rectificación e cancelación, en cumprimiento do establecido na LOPD  no telefono da ANPA (620 59 34 45) ou ao correo electrónico anpamontedaguia@gmail.com

Anuncios